Module Datacoaches Light

Vind meer informatie over de data coaches module en plan een intake!

Data Coaches voor het Brabantse MKB

Om de datacompetentie van het Brabantse MKB te verbeteren krijgen Brabantse MKB-ondernemers ondersteuning om hun mogelijkheden en kansen met data te onderzoeken. Voor professionals die veelvuldig in contact staan met ondernemers is het van belang om het gesprek over de inzet van data en AI te kunnen voeren. De JADS leergang Datacoaches LIGHT geeft die professionals de basiskennis in Data Science om de rol van eerstelijns advies goed te kunnen vervullen.

Dit programma is gericht op professionals die veelvuldig in contact staan met ondernemers uit het MKB zoals bedrijfsadviseurs, account managers, regio managers, etc. uit de publieke of commerciële sector. In dit opleidingsprogramma van JADS Professional Education wordt de inzet van Data Science & AI tastbaar gemaakt en krijg je gevoel bij het onderwerp. Eventuele onzekerheid over het thema Data Science & AI wordt weggenomen waardoor je met vertrouwen het gesprek met de ondernemer aan kunt gaan en de juiste vragen kunt stellen en adviezen kunt geven.

Je krijgt de basiskennis en vaardigheden aangereikt om in gesprek te gaan met MKB-ondernemers over de inzet van data en AI. De opleiding biedt ruime mogelijkheden om te leren van elkaar en voor het opbouwen van een kennis- en contactennetwerk in de regio Zuid-Nederland. 

Na afronding van deze opleiding heb je oa. kennis opgedaan over:

  • Begrippenkader in data science en nieuwe vormen van data en analyse mogelijkheden zoals Big Data, voorspellende algoritmen, machine learning en AI.
  • Hoe Data Science wordt toegepast in het bedrijfsleven, de zorg en de overheid
  • Hoe je het gesprek aan kunt gaan met een ondernemer met als doel kansen te herkennen voor de inzet van data science & AI binnen een MKB organisatie (leadgeneratie en kwalificatie)
  • Welke vervolgstappen bedrijven kunnen zetten op de thema’s die bij hen spelen en/of relevant zijn en welke ondersteuning beschikbaar is voor MKB om ze op weg te helpen.

Planning

Het programma bestaat uit 2 opleidingsdagen met een interval van circa 4 weken. De eerste opleidingsdag vindt plaats op vrijdag 11 februari 2022, de tweede op vrijdag 18 maart 2022. Een aanvullende intervisiedag wordt in samenspraak met de deelnemersgroep vastgesteld.  

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

Vrijdag 11 februari

Een oriëntatie en brede introductie in Big Data en Data Science

Vrijdag 18 maart

Een combinatie van data science kennis en de toepassing ervan en de vaardigheden die nodig zijn om in gesprek te gaan met een MBK-ondernemer

Intervisiedag n.t.b.

Intervisie zal als een krachtig instrument ingezet worden om hetgeen is geleerd te borgen. Deelnemers brengen hun eigen casuïstiek in. Deelnemers wisselen ervaringen uit en reflecteren op de eigen leerdoelen.

Heb je interesse in deze opleiding en heb je nog vragen over de opleiding? Neem dan contact op met Ronald Buisse via ronald@buijsse.com of r.e.g.buijsse@jads.nl

Na je aanmelding volgt de officiële inschrijving.

Aanmeldformulier

Scroll naar top