JADS MKB Datalab

Het JADS MKB Datalab helpt organisaties waarde te creëren met data. Dat doen we door met data scientists in opleiding (studenten) kortlopende projecten uit te voeren. De studenten staan er tijdens hun project niet alleen voor, maar krijgen professionele begeleiding van ervaren professionals en wetenschappers. Mocht de student er niet uitkomen, dan zorgen wij altijd dat het project alsnog wordt afgerond. Samen met onze opdrachtgevers definiëren we een data project met een concreet eindresultaat. Het liefst richten we ons daarbij op een project dat direct een kostenbesparing of omzetvergroting oplevert. In sommige gevallen reikt de ambitie van de opdrachtgever verder dan een enkel project. In dat geval bekijken we hoe in een serie projecten toe kunnen werken naar het gewenste eindresultaat. De student spendeert zo'n 60 tot 80 uur per project en doet daar (afhankelijk van tentamenperiode's en andere verplichtingen) ongeveer zes tot tien weken over. Per project vragen wij een prijs van 2500,- euro, daarvan gaat in elk geval de helft naar de uitvoerende student.

Partners

Het JADS MKB Datalab werkt samen met verschillende (maatschappelijke) partners om data wetenschap voor zoveel mogelijk organisaties bereikbaar te maken. Zo werken we in het platform Driven by Data samen met de de BIM, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Rabobank en VNO/NCW.

 

 

2019 logo datalab