Het JADS MKB Datalab


Het JADS MKB Datalab helpt organisaties waarde te creëren met data. Dat doen we door met data scientists (in opleiding) kortlopende projecten uit te voeren. De studenten staan er tijdens hun project niet alleen voor, maar krijgen professionele begeleiding van ervaren professionals en wetenschappers. Mocht de student er niet uitkomen, dan zorgen wij altijd dat het project alsnog wordt afgerond. Samen met onze opdrachtgevers definiëren we een data project met een concreet eindresultaat. Het liefst richten we ons daarbij op een project dat direct een kostenbesparing of omzetvergroting oplevert. In sommige gevallen reikt de ambitie van de opdrachtgever verder dan een enkel project. In dat geval bekijken we hoe in een serie projecten toe kunnen werken naar het gewenste eindresultaat. De student spendeert zo'n 60 tot 80 uur per project en doet daar (afhankelijk van tentamenperiode's en andere verplichtingen) ongeveer zes tot tien weken over. Per project vragen wij een prijs van 2500,- euro, daarvan gaat in elk geval de helft naar de uitvoerende student.Partners


Het JADS MKB Datalab werkt samen met verschillende (maatschappelijke) partners om data wetenschap voor zoveel mogelijk organisaties bereikbaar te maken. Zo werken we in het platform Driven by Data samen met de de BIM, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Rabobank en VNO/NCW.

Team

download (4)

Matthijs Bookelmann

Project Manager

Matthijs Bookelmann heeft een master in strategic management. Na zijn studie werkte hij voor verschillende start-ups in Nederland en Brazilië. Zo was hij onder andere betrokken bij het opstarten van een speech-to-text bedrijf. Matthijs specialiseert zich in het inzetten van data bij het vormen van bedrijfsstragie.

download33 (5)

Daan Kolkman

Initiator

Daan Kolkman is gepromoveerd op het gebruik van computermodelen bij het informeren van besluitvorming. Daarnaast ontwikkelt hij als data scientist oplossingen (bijv: risicomodellen, recommendation engines, social sensing algoritmes) voor grote en kleine bedrijven.

dsc_0429

Ruud Sneep

Initiator

Ruud Sneep is zelfbenoemd “Entreprenerd” – een ondernemer met hart voor wetenschap. Hij is serie-ondernemer en promovendus aan de Universiteit van Tilburg op het gebied van kennisdeling, innovatie en ondernemerschap. Als ondernemer heeft Ruud onder andere een internationaal opererend Fintech bedrijf en een data gedreven Online Marketing bureau in zijn portfolio.