Hoe VIA met hulp van het MKB Datalab de verkeersveiligheid vergroot

VIA is een verkeerskundig ICT-bureau dat haar software zelf ontwikkeld. De VIA Software biedt interactieve kaarten en grafieken om inzicht te krijgen in de verkeersongevallen, gereden snelheden en wegkenmerken. In samenwerking met VIA ontwikkelde het MKB Datalab een algoritme om de verkeersveiligheid van Nederlandse gemeenten inzichtelijk te maken en te benchmarken.

Use Case

Giedo Donkers van VIA kwam in contact met het MKB Datalab tijdens een inspiratiesessie: “We wilden aan de slag met Data Science en verkeersveiligheid, maar misten de kennis en technieken.” Tijdens een intake sessie werden de wensen van VIA geïnventariseerd en is ook gekeken of de beschikbare data geschikt was.

Het is de ambitie van VIA om een blauwdruk van de verkeersveiligheid per gemeente te creëren. Op die manier is het makkelijker om vergelijkingen te maken tussen gemeenten en kan de verbetering – of verslechtering – in veiligheid worden gemonitord. 

Het bestaande platform van VIA boodt al de mogelijkheden om dwarsdoorsnedes van de verkeersveiligheidssituatie op de kaart te tonen, maar diepgaande analyse van ongevallen was niet eenvoudig. Elk ongeval heeft namelijk een scala aan eigenschappen (betrokken voertuigen, tijd van de dag, wegtype, etc.), waardoor het lastig is om in een oogopslag een overzicht te geven van de situatie in een bepaald gebied. 

 

DATA VOLWASSENHEID

Voorspeller

WAT VINDT DE ONDERNEMER?

5/5
SECTOR

Software

Onze Oplossing

Gezien de grote omvang van de VIA datasets was het nodig om gebruik te maken van cloud computing om de benodigde berekeningen te maken. Met behulp van deze snelle computers was het mogelijk om een algoritme te ontwikkelen dat de verkeersveiligheid per gemeente in kaart brengt.

Over de periode van een jaar hebben het MKB Datalab en VIA verschillende projecten uitgevoerd om het clustering algoritme stapsgewijs te ontwikkelen en te verbeteren.  Het algoritme is inmiddels geimplemeteerd in de software van VIA. De resultaten van de projecten zijn daarnaast gepresenteerd op het Nationaal Verkeersveiligheids Congres. Technische achtergrondinformatie over het algoritme is te vinden in het bijbehorende whitepaper: “Gelijksoortige ongevallen monitoren met verkeers-DNA”. 

Recent heeft VIA het algoritme gebruikt om de impact van COVID-19 op typen ongevallen te onderzoeken. Uit dit onderzoek (pdf) blijkt een stijging van het aantal ongevallen met kwetsbare vervoersmidellen (bijvoorbeeld voetgangers, fietsers).  

Een algoritme, wat is dat?

Een algoritme is een set rekenregels waarmee een computer data kan verwerken.

Bijvoorbeeld: Zodra jij meerdere films hebt gekeken op Netflix, zul je zien dat de software aangeeft hoe groot de kans is dat een nieuwe film een match is. Maar hoe is dit berekend? Aan de hand van de films die jij hiervoor hebt bekeken, zullen misschien patronen te herkennen zijn. Zo kan het zijn dat jij veel romantische films kijkt met Jennifer Anniston. Dit kan worden omgezet naar een set rekenregels, waarbij romantische films met Jennifer Annis- ton een hogere score krijgen dan actiefilms.

Benieuwd wat we met jouw
data kunnen doen?

Scroll naar boven
Scroll naar top

Bedankt voor je aanmelding!

Super leuk dat je bij ons lustrum aanwezig bent!
De inloop is vanaf 15:00 en om 15:30 zullen we beginnen met het programma.

Wanneer?

9 juni 15:30

Wij hebben er zin in en kijken er naar uit jullie weer te zien!