Datagedreven, wat is dat?

Waarom je – nu meer dan ooit – moet overwegen om een ​​datagedreven bedrijf te worden…. En hoe je dat doet

De economie digitaliseert in een ongelooflijk rap tempo. Of ze het nu leuk vinden of niet, en of ze nu voorbereid zijn of niet, ondernemers worden gedwongen ervoor te zorgen dat hun bedrijf floreert onder het bredere beleid van “thuis werken en afstand bewaren”. Voor de meesten betekent dit dat ze in een sneller tempo meedoen aan de digitale revolutie dan het tempo dat ze kenden in de comfortzone van vóór de corona crisis.

Het goede nieuws? Digitalisering van uw bedrijf biedt de mogelijkheid om meer datagedreven te worden. Elke MKB’er kan zich aanpassen aan het nieuwe tijdperk en deze verandering naar een meer datagedreven manier van werken kost minder dan ooit tevoren!

De komende tijd zullen wij om de week een kleine blog posten om de bovenstaande vraag zo goed mogelijk voor jullie te beantwoorden. Deze week starten we met een stukje over wat datagedreven werken eigenlijk betekent:

Wat houdt het in om ‘datagedreven’ te zijn?

Voordat we verder in gaan op hoe jij met jouw bedrijf meer ‘datagedreven’ te werk kan gaan is het belangrijk om te begrijpen wat dat eigenlijk betekent. Een datagedreven bedrijf is een bedrijf dat gegevens verzamelt en verwerkt om tot bruikbare inzichten te komen en deze inzichten gebruikt om betere beslissingen te nemen. Het idee van datagedreven werken is dus eigenlijk dat jij als ondernemer meer weet over jouw bedrijf en daardoor betere besluiten kunt nemen. Je kunt namelijk putten uit je ervaring en kennis als ondernemer, aangevuld door nog meer datagedreven informatie over je bedrijf.

Om de flow waarin datagedreven bedrijven werken beter te begrijpen is het belangrijk om te snappen wat we bedoelen met termen als “data”, “informatie” en “kennis”[i]. Data (of gegevens) is de input die meetbaar is (d.w.z. verkochte artikelen, productiekosten, tijd besteed aan het uitvoeren van een bepaalde taak); Informatie is de verklaring van wat deze gegevens hebben gemeten (d.w.z. dat er gisteren meer items zijn verkocht dan de dag ervoor; de productiekosten stijgen; er relatief meer tijd wordt besteed aan taak A dan aan taak B); en Kennis betreft de gedachten van een individu over wat ‘waar’ is of wat er ‘echt’ gebeurd in het bedrijf (d.w.z. we hebben gisteren meer items verkocht omdat we meer in de verkoop hebben geïnvesteerd). ‘Kennis’ kan dus gebaseerd zijn op harde data of op ervaring en gevoel van de ondernemer.

Elk bedrijf – hoe digitaal ze ook zijn – verzamelt zijn eigen gegevens en wordt blootgesteld aan gegevens die worden gegenereerd door hun operationele processen. Dit betekent niet dat alle organisaties worden gedreven door data in hun besluitvorming en operationele activiteiten. Bedrijven verschillen in de mate waarin ze: a) hun gegevens verzamelen; b) gegevens schoonmaken om inzichtelijke informatie te verkrijgen; c) beoordelen of deze op data gebaseerde informatie invloed zou moeten hebben op hun individuele kennisbasis en; d) of de manier waarop data gedreven inzichten zorgen voor verandering of een impact hebben op de operationele activiteiten.

Figuur 1. Werkflow van een data-gedreven onderneming

Figuur 1 illustreert de ideale workflow van hoe gegevens leiden tot informatie, die wordt meegenomen in de kennis van beslissers, wat leidt tot bepaalde (operationele) actie. Een eenvoudig voorbeeld dat op alle bedrijven van toepassing is, betreft de financiële gegevens: een bakkerij die zijn brood en gebak verkoopt, slaat deze gegevens op in hun kassasysteem (of misschien zelfs op papieren bonnen); deze gegevens worden naar de accountant gebracht die de gegevens in een begrijpelijk en informatief formaat plaatst; de accountant deelt zijn inzichten en voedt daarmee de kennisbasis van de bakker; de bakker beslist op zijn beurt of de operationele activiteiten aangepast moeten worden of kunnen blijven zoals ze waren.

In de praktijk laten de meeste MKB’ers het proces van het verzamelen of opschonen van gegevens achterwege en laten ze zowel hun ‘onderbuikgevoel’ als de manier waarop ze in het verleden hebben gewerkt de belangrijkste drijfveren zijn in hun besluitvormingsproces. Het is voor een MKB’er zeer herkenbaar om in het licht van bovenstaand voorbeeld “een goed gesprek” te hebben met de accountant, maar eenmaal teruggekomen bij de bakkerij zorgen de operationele activiteiten ervoor dat de opgedane kennis leidt tot handelen in “een later stadium”, aangezien de dagelijkse “brandjes” eerst nog geblust moeten worden.

Figuur 2. Meest gebruikelijke werkflow voor MKB’ers

Let op! Wij beweren op geen enkele manier dat het onderbuikgevoel van een ondernemer geen goede bron kan zijn voor besluitvoering. Om waarde te creeëren met een meer datagedreven manier van werken, is het belangrijk om de datagedreven inzichten als extra input en dus hulpmiddel te gebruiken boven op de kennis en ervaring die je als ondernemer al hebt opgebouwd. In het hedendaagse digitale tijdperk, is het veel gemakkelijker om gegevens een bron van input te laten zijn bovenop het onderbuikgevoel van de ondernemer voor zijn / haar beslissingen.

Ben jij benieuwd op welke manier de data binnen jouw bedrijf als ondersteuning kan dienen in de beslissingen die jij maakt? Stuur ons dan even een berichtje, wij vinden het leuk om samen met jullie te sparren over de mogelijkheden binnen jullie bedrijf!


[i] Zins, C. (2007). Conceptual approaches for defining data, information, and knowledge. Journal of the American society for information science and technology, 58(4), 479-493.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top