Data science, of data wetenschap, is het vakgebied dat zich richt op het efficiënt en effectief transformeren van relevante data naar een coherent en informatief verhaal dat voor iedereen begrijpelijk en bruikbaar is. Activiteiten die de kern vormen van data science betreffen het verzamelen, analyseren en visualiseren van data, om vervolgens een efficiënter bedrijfsproces in te kunnen richten, toekomstige vraag naar een product/service te kunnen voorspellen en zelfs een product/service aanbod uit te breiden.

De kern voor bedrijven in de 21e eeuw is daarom te zorgen voor een goede data-huishouding om data science in de bedrijfsvoering te integreren. Het toevoegen van Data Science aan de bedrijfsvoering resulteert over het algemeen in een betere besluitvorming en een verhoging van de winstgevendheid van het bedrijf. Klinkt dat als een verhaal dat enkel geldt voor de grote bedrijven? Dat is het niet. Wij helpen je graag om te verkennen wat data voor jouw organisatie kan betekenen..