Het JADS MKB Datalab heeft verschillende tools en formats ontwikkeld die we inzetten om organisaties verder te helpen. Verschillende van deze tools (zoals de Data Project Canvas en de Data Maturity Quickscan) stellen we kostenloos ter beschikking, mits er duidelijk naar ons verwezen wordt. In tools als de Data Maturity Scan zit veel ontwikkelstijd, daarnaast steken JADS onderzoekers energie in het verbeteren van de vragenlijst en het onderhouden van de benchmark database. Daarom vragen we voor afname, interpretatie en uitwerking an deze vragenlijst een vergoeding.